Es nevaru aizpildīt profila aptauju.

Izdzēsiet vietnes sīkfailus un, vēlams, arī kešatmiņu, pēc tam atsvaidziniet lapu. Tas varētu novērst problēmu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.