Vai es varu atjaunināt savu profilu, zvanot atbalsta dienestam?

TGM Panelis ir tīmekļa platforma, un vienīgais veids, kā atjaunināt savu kontu, ir ievadīt datus tieši profilā, izmantojot internetu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.