Vai man kaut kas ir jāamaksā, jāpērk vai jāabonē?

Nē. TGM Research veic tikai likumīgas sabiedriskās domas aptaujas. Jums netiks prasīts neko pirkt vai abonēt. Jums piedāvātie pakalpojumi ir pilnīgi bez maksas. Mēs nekad un nekādā veidā neprasīsim no jums naudu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.