Kas ir Paypal?

PayPal ir maksājumu pakalpojumu sniedzējs. Paypal ļauj ikvienam droši, ērti un par zemu cenu sūtīt un saņemt naudu, izmantojot e-pasta adresi. Jūs varat reģistrēties šeit: www.paypal.com

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.