Kā notiek izmaksas ar PayPal?

Vispirms apmeklējiet vietni www.paypal.com un atveriet kontu. Ir ļoti svarīgi, lai jūsu Paypal kontā būtu tā pati e-pasta adrese, uz kuru saņemat aptaujas (mēs sūtām naudu tikai uz šo e-pastu). Ja jums jau ir Paypal konts, jūs varat pievienot e-pasta adresi, kuru izmantojat TGM Panelī (lūdzu, dodieties uz PayPal iestatījumiem - skatiet šeit, kā to izdarīt).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.