Nie mogę zmienić danych w profilu.

Z przyczyn bezpieczeństwa, dane w profilu mogą być zmieniane raz na dwa tygodnie.

Jeżeli popełniłeś błąd, podczas pierwszego uzupełniania danych, musisz odczekać dwa tygodnie, aby ponownie je zakutalizować.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.