Vai ir kādas citas maksājumu iespējas?

Maksājumu iespējas ir atkarīgas no katras valsts un tās valdības politikas attiecībā uz maksājumiem tiešsaistē. Dažās valstīs ir ierobežojumi, piemēram, attiecībā uz PayPal, tāpēc tādā gadījumā mēs piedāvājam alternatīvu metodi, piemēram, GCodes vai Amazon Dāvanu Sertifikātu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.