Kas ir punkti?

Mēs izmantojam punktu sistēmu, lai palīdzētu mums izsekot jūsu ienākumiem un efektīvi tos pārvaldīt.

Pašlaik punkti tiek aprēķināti par:

• Par draugu un ģimenes locekļu Piesaistīšanu (partneru programma)

• Profila aizpildīšanu.

• Neiekļūšanu aptaujā (projekts tiek slēgts, jūs neesat mērķa auditorijas daļa vai kad kvota ir piepildīta)

Nākotnē mēs plānojam ieviest aptaujas, kas tiek atalgotas punktos.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.