Vai es varu apvienot punktu un naudas bilanci?

Šos divus atlikumus nevar apvienot. Šie atlikumi ir neatkarīgi, un pieprasītā summa tiek maksāta atsevišķi pēc minimālā maksājuma summas sasniegšanas.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.