Nodokļi - Vai TGM ziņos par maniem ienākumiem?

Nē, jums tas ir jāapmaksā pašam, iesniedzot to sadaļā "citi ienākumi", kad kārtojat savus ienākumus.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.