Kāpēc tika samazināta atlīdzība par manis aizpildīto aptauju?

Aptaujas cena mainās atkarībā no vidējā tās aizpildīšanas ilguma visiem lietotājiem. Ja aptauja aizņems mazāk laika, nekā paredzēts, cena mainīsies.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.