Kāda būs mana mēnešalga?

Summa, ko varat nopelnīt, ir atkarīga no tā, cik bieži piedalāties mūsu aptaujās un cik ilgas ir katra no tām. Parasti ir tā, jo ilgāks pētījums, jo lielāka apmaksa. Detalizētu informāciju par maksu par katru aptauju saņemsiet savā aptaujas uzaicinājuma e-pastā. Lai palielinātu peļņu, aizpildiet savu demogrāfisko profilu, atjauniniet to un regulāri pārbaudiet savu e-pastu.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.