Nie rozumiem pytań z ankiety profilowej.

Ankieta profilowa, jest taka sama dla wszystkich panelistów, niezależnie od kraju pochodzenia panelisty. 

Jeżeli pytanie jest niejasne, zaznacz "Nie dotyczy" lub poprostu je zignoruj.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.