Vēstures sadaļā aptaujai ir statuss "sākta", tad kāpēc es par to nesaņēmu naudu?

Visticamāk, šī anketa tika aizvērta, pirms jūs to pilnībā aizpildījāt (tādēļ tā var parādīties kā Sākta). Anketu skaits ir ierobežots, un ņem vērā tās anketas, kuras tika aizpildītas pirmās.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.