Kā es saņemšu samaksu par savu pētījumu?

Par katru aizpildīto aptauju jūsu atlikumam panelī tiks pievienota atlīdzība. Sasniedzot minimālo summu, sakrātos līdzekļus varēsiet izņemt, izmantojot pieejamos līdzekļus.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.