Esmu sācis aptauju, bet man neizdevās to pabeigt. Kāds tam ir iemesls?

Tam var būt vairāki iemesli kādēļ tas varētu notikt, tostarp:

  1. Aptaujas jau ir slēgtas: Aptaujas notiek noteiktu laika periodu. Kad termiņš ir sasniegts, jūs nevarēsiet sākt aptauju. Aicinām atbildēt uz aptaujas uzaicinājumiem pēc iespējas ātrāk.
  2. Ārpus mērķa vai izslēgts: Dažreiz jūsu profils neatbilst aptaujas kritērijiem, kas nozīmē, ka neesat konkrētās aptaujas mērķa grupā. Aptaujas, kurās saņemat "ekrāns izslēgts", netiek uzskatītas par pilnībā pabeigtām, un atbalsti netiek atlīdzināti.
  3. Dubultā dalība: ja esat jau piedalījies aptaujā (pabeidzis vai tikāt izslēgts) un mēģināt to sākt no jauna, jūs nevarēsiet piekļūt anketai.
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.