Dlaczego nie mogę odpowiedzieć na wszystkie pytania profilowe?

Niektóre kraje wymagają dodatkowych pytań w ankiecie profilowej.

Jeżeli nie możesz udzielić odpowiedzi na te pytania, znaczy że nie są one dostępne dla twojego kraju.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.