Es saņemu e-pastā paziņojumu, ka ir pieejama aptauja, bet, pārbaudot, es nevaru nevienu atrast.

Diemžēl dažkārt klienti aptaujas ļoti ātri slēdz. Iespējams, ierobežotais dalībnieku skaits konkrētajā aptaujā ir sasniegts, pirms jūs varējāt tajā piedalīties. Tāpēc ir ļoti svarīgi pēc iespējas ātrāk atbildēt uz uzaicinājumiem.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.