Kāpēc es nevaru aizpildīt aptaujas ārpus valsts, kurai ir piešķirts panelis?

Visas aptaujas ir paredzētas cilvēkiem, kas dzīvo konkrētā valstī, tāpēc, lai nodrošinātu iegūto viedokļu ticamību, nav iespējams aizpildīt aptaujas, kas nav paredzētas mērķa valstij.

Ja plānojat uzturēties ārzemēs ilgāku laiku, iesakām reģistrēties konkrētajai valstij piešķirtajā panelī.  

Noklikšķiniet uz šīs saites, lai tiktu novirzīts uz atbilstošo valsti: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.