Kāpēc es saņēmu aptauju citā valodā, nevis tajā, kurā reģistrējos?

Diemžēl mums nav ietekmes uz anketas valodu. Dažkārt jūs varat saņemt aptaujas dažādās valodās, un, ja tā notiek, vienkārši neņemiet to vērā un mēģiniet atbildēt uz citu aptauju.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.