Cik aptauju man vajadzētu saņemt mēnesī?

Mēs nevaram norādīt, cik aptauju jūs saņemsiet. Anketu skaits ir atkarīgs no daudziem mainīgajiem lielumiem, piemēram, profila aizpildīšanas, mūsu partneru aktivitātes un publicētā pētījuma apjoma.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.