Kāpēc es vēl neesmu saņēmis nevienu aptauju?

Aptaujas tiek nosūtītas, ja jūsu profils panelī atbilst konkrētās aptaujas provizoriskajai kvalifikācijai.

Lūdzam pārbaudīt savā e-pastā mapi "Surogātpasts", ļoti bieži tieši tur nonāk uzaicinājumi uz aptaujām.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.