Vai es varu atsākt aptauju, ja tā tiek pārtraukta?

Diemžēl jūs nevarat atsākt aptauju, kas jau ir sākta vienu reizi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.