Kāpēc es saņemu aptaujas, kurām es neatbilstu, ja man ir aizpildīts profils?

Dažas aptaujas piekļūst informācijai no profila tikai pēc aptaujas atvēršanas. Šie uzaicinājumi tiek nosūtīti, jo mūsu partneriem nav piekļuves jūsu profilā esošajiem datiem.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.