Kāpēc dažas aptaujas var aizpildīt tikai datorā vai viedtālrunī?

Mums nav nekādas ietekmes uz mūsu partneru sniegto anketu tehniskajiem parametriem. Gadās, ka tehnisku iemeslu dēļ aptauja pareizi darbojas tikai konkrētā ierīcē.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.