Pēc aptaujas pabeigšanas man parādījās kļūda, un nauda netika pievienota manam atlikumam.

Ja aptaujai nav TGM logotipa, tas nozīmē, ka tā pieder ārējiem uzņēmumiem, ar kuriem mēs sadarbojamies. Lūdzu, sazinieties ar uzņēmumu, kas atbildīgs par aptauju, jo mēs nevaram ietekmēt kļūdas aptaujās, kas pieder mūsu partneriem.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.