Man ir konts vairākos paneļos, bet kāpēc es nevaru piedalīties visās aptaujās šajā panelī?

Dažādos paneļos var atrast vienus un tos pašus apsekojumus. Diemžēl katru aptauju neatkarīgi no paneļa var veikt tikai vienu reizi.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.