Kāpēc uz savu e-pastu nesaņemu uzaicinājumus uz katru aptauju?

Ne par visām aptaujām tiek paziņots pa e-pastu. Tas, vai jūs tiekat informēts, izmantojot e-pastu vai paneļa paziņojumus, ir atkarīgs no uzņēmuma, kas publicē pētījumu, un mēs to nevaram ietekmēt.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.