Kāpēc aptauja ir slēgta?

Aptauja var tikt slēgta vairāku iemeslu dēļ:

  • Ja ir sasniegts nepieciešamo atbilžu skaits
  • ja klients atcēla projektu
  • ja ir sasniegts laika ierobežojums
Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.