Vai savā Panelī varu redzēt savas atbildes uz jebkuru aptauju?

Panelī ir redzamas tikai tās atbildes, ko sniedzāt profila aptaujās. Atbildes no citām aptaujām jūsu paneļa kontā nav redzamas.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.