Kada gausiu nukreipimo nuorodą?

Perdavimo nuoroda bus rodoma skirtuke „Partnerių programa“, kai atliksite pirmąją apklausą ir užpildysite savo profilį bent 80 %.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.