Kodėl neveikia grupės registracijos puslapis?

Įsitikinkite, kad grupė, kurioje norite užsiregistruoti, yra priskirta šaliai, kurioje šiuo metu esate. Registracija ne iš tos šalies, kuriai priklauso grupė, yra blokuojama.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.