Kaip pakeisti profilio apklausos atsakymus?

Saugumo sumetimais profilio apklausos duomenis galima keisti tik kartą per 2 savaites.

Norimus pakeitimus galėsite atlikti praėjus 2 savaitėms po to, kai pirmą kartą nustatysite savo paskyrą ir užpildysite šiuos duomenis.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.