Jak często mogę zmieniać dane w profilu?

Z przyczyn bezpieczeństwa, dane w profilu mogą być zmieniane raz na dwa tygodnie.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.