Ar turiu ką nors mokėti, pirkti ar prenumeruoti?

Ne. „TGM Research“ atlieka tik teisėtas viešosios nuomonės apklausas. Jūsų neprašoma nieko pirkti ar prenumeruoti. Jums siūlomos paslaugos yra visiškai nemokamos. Mes niekada ir jokiu būdu neprašysime iš jūsų jokių pinigų.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.