Czy mogę zinstalować applikację TGM?

Tak, Możesz zainstalować aplikację na swoim smartfonie. Po zalogowaniu do konta będzie widoczny kominkat o możliwości zainstalowania aplikacji. 

Jeżeli komunika się nie pojawił, wyczyść pliki cookies i ponownie zaloguj się do konta TGM.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.