Kodėl dar negavau pinigų?

Pirmą kartą išsiimdami pinigus, juos gausite per maždaug 10 darbo dienų, o vėliau per 4-6 dienas - per bet kurį kitą išėmimą. Pirmasis mokėjimas saugumo sumetimais užtrunka ilgiau.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.