Kas yra taškai?

Naudojame taškų sistemą, kad galėtume stebėti jūsų pajamas ir efektyviai jas valdyti.

Šiuo metu taškai skaičiuojami už:

• Draugų ir šeimos narių rekomendavimas (partnerių programa)

• Už profilio užpildymą. 

• Neatitikimą apklausos reikalavimams (projektas uždaromas, nepriklausote tikslinei auditorijai arba kai kvota yra užpildyta).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.