Kiek taškų verti realūs pinigai?

1 taškas atitinka 1 piniginį vienetą. Jis priklauso nuo šalies ir valiutos, kuria išmokamos lėšos konkrečios šalies grupėje (pvz., 1 taškas = 1USD Jungtinėse Amerikos Valstijose, 1 taškas = 1GBP Jungtinėje Karalystėje, 1 taškas = 1AUD Australijoje ir t. t.).

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.