Ar galiu derinti taškų ir grynųjų pinigų balansą?

Šių dviejų likučių negalima derinti. Šie likučiai yra nepriklausomi ir, pasiekus minimalią įmokos sumą, prašoma suma mokama atskirai.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.