Mokesčiai - Ar TGM praneš apie mano pajamas?

Ne, tai turite padaryti patys, pateikdami tai kaip „kitas pajamas“, kai tvarkote savo pajamų apskaitą.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.