Kodėl buvo sumažintas atlygis už atliktą apklausą?

Apklausos kaina kinta priklausomai nuo to, kiek vidutiniškai laiko visi naudotojai ją užpildė. Jei apklausa užtruko trumpiau, nei tikėtasi, kaina pasikeis.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.