Koks bus mano mėnesinis atlyginimas?

Suma, kurią galite uždirbti, priklauso nuo to, kaip dažnai dalyvaujate mūsų apklausose ir nuo kiekvienos iš jų trukmės. Paprastai kuo ilgesnis tyrimas, tuo didesnis užmokestis. Išsamią informaciją apie kiekvienos apklausos mokestį gausite savo kvietimo atlikti apklausą el. laiške.

Kad gautumėte kuo didesnį pelną, užpildykite demografinį profilį, atnaujinkite jį ir reguliariai tikrinkite el. paštą.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.