Istorijos skiltyje apklausa turi statusą „pradėta“, tad kodėl už ją negavau pinigų?

Labiausiai tikėtina, kad ši anketa buvo uždaryta prieš jums ją iki galo užpildant (todėl ji gali būti rodoma kaip „Pradėta“). Anketų skaičius yra ribotas, todėl skaičiuojamos tos anketos, kurios buvo užpildytos pirmiausia.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.