Kaip gausiu pinigus už savo tyrimą?

Už kiekvieną užpildytą apklausą atlygis bus pridėtas prie jūsų likučio grupėje. Pasiekę minimalią sumą, surinktas lėšas galėsite atsiimti turimomis priemonėmis.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.