Kodėl negaliu atlikti apklausų už šalies, kuriai priskirta grupė, ribų?

Visos apklausos skirtos konkrečioje šalyje gyvenantiems žmonėms, todėl, siekiant užtikrinti surinktų nuomonių patikimumą, negalima pildyti apklausų, kurios nėra skirtos tikslinei šaliai.

Jei planuojate ilgesnį laiką gyventi užsienyje, siūlome užsiregistruoti tai konkrečiai šaliai priskirtoje grupėje.  

Spustelėkite šią nuorodą ir būsite nukreipti į atitinkamą šalį: https://link.tgmpanel.com/joinus

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.