Kodėl apklausą gavau ne ta kalba, kuria užsiregistravau?

Deja, mes neturime įtakos klausimyno kalbai. Kartais galite gauti apklausas skirtingomis kalbomis, o kai taip atsitinka, tiesiog nekreipkite į jas dėmesio ir pabandykite atsakyti į kitą apklausą.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.