Kodėl gaunu „Išmetimą“? Kas tai yra?

Atranka atliekama nustačius, kad neatitinkate tam tikros apklausos reikalavimų. Tam tikros apklausos skirtos tik tam tikrus reikalavimus atitinkantiems dalyviams.

Ar atitinkate reikalavimus, nustatome pagal klausimų rinkinį, kurį užduodame šių apklausų pradžioje. Jei neatitinkate reikalavimų, galite būti atrinkti ir apie tai būsite informuoti pranešimu, kuriame bus nurodytas šis faktas.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.