Kiedy otrzymam indywidualny link polecający?

Link polecający pojawi się w twoim profilu, po wypełnieniu pierwszej ankiety i uzupełnieniu profilu przynajmniej w 80%.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.