Kiek apklausų turėčiau tikėtis gauti per mėnesį?

Negalime nurodyti, kiek apklausų gausite. Anketų skaičius priklauso nuo daugelio kintamųjų, pavyzdžiui, nuo profilio užpildymo, mūsų partnerių veiklos ir išleistų tyrimų apimties.

Did this answer your question? Thanks for the feedback There was a problem submitting your feedback. Please try again later.